Privacybeleid

0.1. FantastischShop

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Fantastischshop.nl. Fantastischshop.nl is een webshop dat zich richt op het verkopen van artikelen via deze website.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Fantastischshop.nl verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Fantastischshop.nl, neem dan gerust contact op!

info@fantastischshop.nl | 023 – 7854101  Kruisstraat 49 | 2011 PW | Haarlem Btw. Nr. NL855440612B01 | KVK Nr. 63886030

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Fantastischshop.nl. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Fantastischshop.nl stuurt mogelijk via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Fantastischshop.nl. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 1. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Fantastischshop.nl via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 1. Analytics
  De website van Fantastischshop.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

03. Ontvangers

De gegevens die Fantastischshop.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Microsoft Exchange Online
  De e-mail van Fantastischshop.nl wordt gehost bij Microsoft Exchange Online. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.
 2. IT=it b.v.
  De website en back-ups van de website worden gehost bij IT=it b.v.. Gegevens die jij achterlaat op de website van Fantastischshop.nl zijn op de servers van IT=it b.v. binnen de Microsoft Azure omgeving opgeslagen.

0.4 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Fantastischshop.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in WordPress. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@Fantastischshop.nl.nl.
 1. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Fantastischshop.nl via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 1. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

0.5 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Fantastischshop.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Fantastischshop.nl. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Fantastischshop.nl prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

0.6 Jouw rechten

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Fantastischshop.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Fantastischshop.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Fantastischshop.nl. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Fantastischshop.nl opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Fantastischshop.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Fantastischshop.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Fantastischshop.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Fantastischshop.nl jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.Het gebruik maken van deze rechten kan via info@Fantastischshop.nl.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen 18 werkdagen te reageren.

0.7 Plichten

Fantastischshop.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Fantastischshop.nl via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Fantastischshop.nl de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Fantastischshop.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Fantastischshop.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Fantastischshop.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Fantastischshop.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@fantastischshop.nl | 023 – 7854101  Kruisstraat 49 | 2011 PW | Haarlem Btw. Nr. NL855440612B01 | KVK Nr. 63886030